pritaikymas-neigaliesiems-ekspertize

Projekto sprendinių pritaikymas neįgaliesiems

Atliekame projekto bendrosios, architektūrinės, sklypo plėtros (sklypo plano) dalių ekspertinį vertinimą, užtikrinant, kad projekto dalių sprendiniai atitiktų statinių pritaikymo neįgalių asmenų specialiesiems poreikiams reikalavimus. Statinių, kurie turi būti pritaikyti neįgalių asmenų specialiesiems poreikiams, sąrašas pateiktas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priede.

Kontaktų forma

    SUSISIEKIME!

    +370 618 78875

    STATINIŲ IR STATYBŲ DIAGNOSTIKA, MB

    El. paštas: info@statybudiagnostika.lt